Zniesienia Fibonacciego

Ciąg liczb Fibonacciego jest używany przez wielu inwestorów na całym świecie. Liczby Fibonacciego w inwestycjach najczęściej używane są w dwojaki sposób: Jako zniesienia wyznaczające poziomy ceny w pionie oraz Jako poziomy docelowe ceny w czasie (poziomie).  Leonardo Fibonacci był jednym z najsłynniejszych matematyków włoskich. Efektem jego dociekliwości matematycznej było stworzenie ciągu liczb, które posiadają ciekawe własności…
Przeczytaj więcej