Oscylator stochastyczny – Stochastic Oscillator

Oscylator stochastyczny – Stochastic Oscillator

Oscylator stochastyczny (Stochastic Oscillator) został zaadaptowany do inwestycji i spopularyzowany przez dr George’a C. Lane’a.

Jest to bardzo szybki oscylator, jego dynamiczne zmiany powodują, że generuje dużo sygnałów z czego część jest błędna. Wyróżnić można dwa rodzaje oscylatorów stochastycznych: szybki i wolny.

Dywergencja pomiędzy oscylatorem stochastycznym a wykresem ceny na przykładzie notowań spółki PEKAO

Rysunek 1. Dywergencja pomiędzy oscylatorem stochastycznym a wykresem ceny na przykładzie notowań spółki PEKAO

Szybki oscylator stochastyczny zbudowany jest dwóch linii: %K i %D, wolny oscylator stochastyczny składa się z linii %D oraz drugiej linii, która jest prostą średnią ruchomą %D. Poniższe wzory pozwalają na obliczenie wartości wskaźników:

Wzór - oscylator stochastyczny

%K – pierwsza linia oscylatora stochastycznego szybkiego
%D – druga linia oscylatora stochastycznego szybkiego
Wolna D – wolna linia oscylatora stochastycznego
n1 – liczba sesji brana pod uwagę do obliczania oscylatora
n2 – liczba okresów wartości %K brana pod uwagę do obliczenia linii %D
n3 – liczba okresów wartości %D brana pod uwagę do obliczenia wolnej D

Wykorzystanie oscylatora stochastycznego

Interpretacja oscylatora stochastycznego jest bardzo podobna do RSI. Wykres wskaźnika również daje sygnały dywergencji względem wykresu cenowego (Rysunek 1). Za sygnały kupna lub sprzedaży w takich momentach uznawane są sytuacje, gdy po wystąpieniu dywergencji linia %K przełamuje %D.

Przecięcie linii %K i %D jako sygnały kupna lub sprzedaży na przykładzie notowań spółki Hawe

Rysunek 2. Przecięcie linii %K i %D jako sygnały kupna lub sprzedaży na przykładzie notowań spółki Hawe

Sygnałem do zawarcia transakcji może być również przecięcie się linii %K i %D. Należy tutaj wyróżnić dwie sytuacje. Szybszą linią jest linia %K i to ona jako pierwsza reaguje na zmianę ceny generując sygnały. Jednak kiedy pierwsza zmienia się linia %D to sygnał ten jest mocniejszy. Na rysunku  2 zaznaczono ważne sygnały generowane przez ten wskaźnik.

Pierwszy sygnał został zaznaczony dlatego, że znajduje się na dużym wykupieniu rynku. Przecięcie linii %K nastąpiło powyżej linii 80% dając silny sygnał. Jak widać na wykresie sygnał był słuszny, jednak ze względu na to, że sygnał był na sprzedaj, a trend jest wzrostowy, ruch który nastąpił po przecięciu się linii %K i %D był bardzo krótki choć gwałtowny. Drugi sygnał zaprezentowano ze względu na bardzo dynamiczną reakcję linii %D, która ledwo dotknęła poziomy wyprzedania rynku. Moment przecięcia się linii oscylatora jest bardzo szybki. Ruch ceny zgodny z trendem wyprowadził notowania na nowe szczyty.

Ciekawy jest okres między punktami 3 i 4. Pierwszym sygnałem jaki wskaźnik wygenerował było wejście w strefę wykupienia rynku. Następnie nastąpiło fałszywe przecięcie linii %K i %D i uformowanie się dywergencji. Ostatnim sygnałem było ponowne przecięcie się linii, tym razem już poprawne i tymczasowe zatrzymanie trendu wzrostowego. Po tych sygnałach notowania zmieniły trend na spadkowy, który trwał 9 miesięcy, co widać na rysunku  3.

Zmiana trendu po sygnale generowanym przez oscylator stochastyczny na przykładzie notowań spółki Hawe

Rysunek 3. Zmiana trendu po sygnale generowanym przez oscylator stochastyczny na przykładzie notowań spółki Hawe

Okręgiem zaznaczono miejsce gdzie na rysunku 3 występuje dywergencja oraz przebicie linii %D przez %K. Natomiast dodatkowo linią prostą zaznaczono dywergencję w szerszym kontekście, która również znajduje się w obszarze wykupienia rynku. Jak większość oscylatorów ten wskaźnik również porusza się między konkretnymi wartościami: 0% i 100%. Można zatem wyznaczyć poziomy dla których rynek jest wyprzedany albo wykupiony. Dochodzi czasami do sytuacji ekstremalnych, kiedy oscylator przyjmuje wartości krańcowe. Jest to oznaka bardzo silnego ruchu, gdyż ceny nieustanie zamykają się na wysokości swoich minimów lub maksimów badanego okresu. Świetnym momentem do zawarcia transakcji będzie skrajne położenie oscylatora w momencie ukończenia korekty na wykresie cenowym.

Podsumowanie

Oscylator stochastyczny jest idealnym rozwiązaniem dla inwestorów bardzo krótkoterminowych. W dłuższym terminie sygnały płynące z tego wskaźnika mają słabszą skuteczność i nie warto go stosować. Może być też dobrym filtrem dla świec japońskich oraz poziomów Fibonacciego – wyłapać można fałszywe sygnały płynące z tych bardziej zaawansowanych technik.

Bibliografia

  • M. Pring: Podstawy analizy technicznej, WIG-PRESS, Warszawa 1998
  • Reuters: Analiza techniczna wprowadzenie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006
  • J. Murphy: Analiza techniczna rynków finansowych,WIG-PRESS, Warszawa 2008

źródło: https://analizy.investio.pl/oscylator-stochastyczny-stochastic-oscillator/

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

error: Content is protected !!